5 việc làm

[HERO MEDIA] – Leader Design Team (Trưởng team thiết kế đồ hoạ)

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2023

[HERO MEDIA] – 2D Digital Artist (Hoạ sĩ minh hoạ 2D)

Lương: 5.000.000 - 7.000.000

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2023

[HERO MEDIA] – 2D Animator (Hoạ sĩ diễn hoạ 2D)

Lương: 5.000.000 - 7.000.000

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2023

[HERO MEDIA] – Admin Website (Quản trị Website)

Lương: 5.000.000 - 7.000.000

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2023

[HERO MEDIA] – Social Content (Quản trị Fanpage)

Lương: 5.000.000 - 7.000.000

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/07/2023

Loading...